981 168 301 | 981 250 415

Audiófonos

EnCentral Óptica representamos aos mellores laboratorios de investigación e fabricación deaudiófonos e dispoñemos da última tecnoloxía en audiómetros para determinar con precisión o nivel de audición en cada unha das frecuencias.

Os nosos aparellos de medición permítennos ver con total nitidez o conducto auditivo e detectar a posible perda de audición. A través do videotoscopio podemos ver o estado do conducto auditivo e do tímpano, mentras que co timpanómetro podemos observar a funcionalidade do tímpano e dos ósos do oído.

Ademais, a experiencia e a profesionalidade do noso equipo axudarache a seleccionar o tipo de audífono que mellor se adapte ás túas necesidades, a solución máis atractiva e máis cómoda porque a calidade de vida comeza por unha correcta audición.

Feixe click aquí para facer unha proba auditiva gratuita: